Skip to main content

Afholdt Generalforsamling i VMV d. 14. nov. 2019

Generalforsamlingen i Veteran Motorcyklens Venner blev afholdt om aftenen d. 14. november 2019 i klublokalet i Korsør.

Traditionen tro blev der indtaget gule ærter med tilbehør inden selve generalforsamlingen blev startet. 
Generalforsamlingen valgte Kurt Sørensen som ordstyrer og Kurt styrede os gennem generalforsamlingen i god ro og orden.
Formanden Carsten aflagde beretning og derefter blev det kasserens tur med fremlægning af regnskabet. Formand Carsten Bantz, Kasserer Svend Åge Jensen og Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter som var på valg blev igen valgt til bestyrelsen, så bestyrelsen forsætter i uændret form. Referat med nærmere om generalforsamlingen kommer snarest.

Kontingentet blev vedtaget uændret på kr. 180,- om året 

Fint fremmøde
Klublokalet fyldt godt op
Beretning af formanden Carsten Bantz
Formand og kasserer orienterer om fællestur