Afholdt generalforsamling i VMV d. 22. nov. 2018

Generalforsamlingen i Veteran Motorcyklens Venner blev afholdt om aftenen d. 22. november 2018 i klublokalet i Korsør.

Traditionen tro blev der indtaget gule ærter med tilbehør inden selve generalforsamlingen blev startet.

Inden starten af generalforsamlingen blev der i stilhed holdt en mindestund for Hasse Dahlgren som vi mistede i 2018.

Generalforsamlingen valgte Kurt Sørensen som ordstyrer og Jens Åge Jensen og Leif Nordkvist blev valgt til stemmetællere.
Formanden Carsten aflagde beretning og derefter blev det kasserens tur med fremlægning af regnskabet. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter som var på valg blev igen valgt til bestyrelsen, så bestyrelsen forsætter i uændret form.

Kontingentet blev vedtaget uændret på kr. 180,- om året 

Hele referatet kan ses under bjælken “Om Klubben” 

Traditionen tro blev der serveret gule ærter
Afholdelse af generalforsamling i klublokalet
Snak og hygge inden generaforsamlingen
God deltagelse i generalforsamlingen

 

© VMVMC. All rights reserved.