Skip to main content

Afholdt klubaften med foredrag om motorbaner gennem tiden ved Korsør

Torsdag aften d. 8. februar blev der til ordinære klubaften i VMV fortalt om motorbanerne gennem tiden i og omkring Korsør.

Palle Høst Andersen fortalte og viste billeder om de forskellige motorbaner, TT banen i Korsør Lystskov 1933, jordbanen ved Skovhuset 1934 -38, Gadeløb rundt om Fæstningen 1950 og Isløb på Storebælt 1947 og ikke at forglemme Gokartbanen på Ørnumvej (1967) som stadig er aktiv.
Vi havde inden foredraget efterlyst materiale om motorbanerne, og der var flere fremmødte som kunne bidrage til med viden om motorbanerne og kørerne fra dengang. Vi var ialt 40 deltagere til denne hyggelige klubaften, så vi kunne lige være i lokalet.

Tak til Palle for hans fine foredrag om motorbanerne.