Gløggaften torsdag d. 8. december 2022 kl. 19.00

Veteran Motorcyklens Venner afholder Gløgg aften for medlemmer i klublokalet, Skolegade 1 i Korsør.

Aftenen starter med Gløgg og æbleskiver og senere på aftenen afholder vi bankospil med fine præmier og sidst på aftenen kommer alle de gode “historier”. 

Det er Såge og Jan der har fornøjelsen af at afvikle aftenarrangementet.

Ta´ kæresten, konen, manden med til en hyggelig aften i VMV.

På gensyn 

Tilmelding til spisning til Generalforsamlingen d. 17. november 2022

Husk at tilmelde dig til generalforsamlingen torsdag d. 17. november til spisning kl. 18.00.

Af hensyn til bestilling af mad til generalforsamlingen skal du tilmelde dig til formanden på mail: formand@vmvmc.dk eller SMS til tlf. 42 38 40 72
senest den 10. november 2022

Dagsorden til generalforsamlingen kl. 19.00 er på andet indslag nederst på siden.

Mvh. bestyrelsen

Ekstraordinært Klub aftenmøde torsdag d. 27. oktober 2022

Torsdag aften d. 27. oktober 2022 kl. 19.00 har vi valgt at afholde et ekstra aftenmøde, hvor vi har inviteret kørerlærer Jens Willumsen, som vil fortælle om de gældende køreregler mv. 

Måske vil der blive afholdt en lille prøve, hvor du kan få kontrolleret din viden om kørsel, skiltning mv.

Vi ses til en spændende aften i klublokalet.

Mvh. VMV´s bestyrelse

Generalforsamling i VMV torsdag d. 17. november 2022

VMV indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag d. 17. november 2022 kl. 19.00 i klublokalet.

Dagsorden:

  1.  Valg af dirigent
  2.  Bestyrelsens beretning ved formanden
  3.  Regnskabets forelæggelse ved kasseren
  4.  Fastlæggelse af kontingent
  5.  Indkomne forslag
  6.  Valg af bestyrelse i henhold til pgf. 6
  7.  Eventuelt

Se mere på hjemmesiden når tiden nærmer sig med tilmelding til fællesspisning inden generalforsamlingen.

Mvh.
Bestyrelsen i VMV

© VMVMC. All rights reserved.