Skip to main content

Generalforsamling i VMV torsdag d. 17. november 2022

VMV indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag d. 17. november 2022 kl. 19.00 i klublokalet.

Dagsorden:

  1.  Valg af dirigent
  2.  Bestyrelsens beretning ved formanden
  3.  Regnskabets forelæggelse ved kasseren
  4.  Fastlæggelse af kontingent
  5.  Indkomne forslag
  6.  Valg af bestyrelse i henhold til pgf. 6
  7.  Eventuelt

Se mere på hjemmesiden når tiden nærmer sig med tilmelding til fællesspisning inden generalforsamlingen.

Mvh.
Bestyrelsen i VMV