Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 11. november 2021

VMV indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 11. november 2021 kl. 19.00 – Spisning kl. 18.00 i Cafeen, Kulturhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Regnskabets forelæggelse ved kasseren
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse i henhold til pgf. 6
7. Eventuelt

Tilmelding til spisning senest d. 4. november til formanden på SMS eller på e-mail. : formand@vmvmc.dk

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

© VMVMC. All rights reserved.