Skip to main content

Klubbens historie

Historisk tilbageblik på Veteran Motorcyklens Venner

Sådan startede “VMV”.

Jeg har gennem hele mit voksne liv været involveret i motorcykel sport. Men nu hvor jeg som pensionist havde fået mere fritid, funderede jeg over om jeg havde lidelsesfæller i Korsør området der også interesserede sig for klassiske veteran motorcykler.

I 2000 fik jeg ideen til at lave en lokal veteran motorcykel klub for Korsør og det Vestsjællandske område. Jeg satte et stykke i den lokale avis og efterlyste personer der interesserede sig for klassiske motorcykler og bad dem komme til et stiftende møde på Byskolen i Korsør, så vi eventuelt kunne starte noget hvor vi kunne dyrke vores fælles interesse. 8 mand mødte op, de fleste på motorcykel. Vi gav hinanden håndslag på at danne en gruppe hvor vi kunne dyrke vores interesse.

Behovet for et sted at holde møder fik vi til at begynde med honoreret i den gamle Realskole i Slottensgade hvor vi i tre år fik lov at dele lokale med nogle af husets andre aktiviteter.

I maj 2001 tog jeg initiativet til at arrangerer “Motorcykel Træf og Korsørløbet” med start fra det gamle Fæstningsanlæg i Korsør. Det blev en stor succes med 67 tilmeldte klassiske veteran motorcykler. Dengang bestod Arrangements organisationen hovedsagelig af min familie og gode venner som gav et nap med. Men siden har tingene taget fart og der er tradition for det årlige “Korsørløb”.

Siden 2001 har klubben udgivet sit eget medlemsblad. I begyndelsen var det på nogle få sider men med farvebilleder. Det er i 2006 vokset til 36 sider.

Klubben havde stiftende generalforsamling i november 2004, hvor klubbens vedtægter og en demokratisk valgt bestyrelse blev vedtaget. Klubben har fået mødelokale i Kulturhuset hvor der er faciliteter til 2 månedlige møder, samt om vinteren til de populære aftener med foredrag og film der samler op til 150 deltagere. I sommerhalvåret er der også god tilslutning til klubbens madpakke- og weekend ture til skønne steder i sommerlandet.

I 2006 er klubbens medlemstal vokset til 170, og der kommer stadig nye til.

Palle Høst Andersen

Medlemstallet er senere steget til ca. 270 og kontingentet er p.t. 200 kr. pr. år. (Husstandskontingent er pt. 300 kr. pr. år)

Webmaster.

Et par flotte toppolerede BSA´er med på turen.
BMW
Ib med Bimmeren