Om Veteran Haven

Alle er velkomne. Veteranhaven er et frivilligt, gratis og permanent indholdstilbud, der bygger på fællesskab og opbygning af relationer.

Veteranhaven bruger naturen, arbejdsprojekter og fleksible arbejdsrammer til at genopbygge mennesker.

Deltagere kan f. eks. være veteraner fra Forsvaret, Politiet, Beredskabet, der har været indsat eller udsendt for danmark, med flere, samt alle der finder gavn i det vi gør sammen, og ikke mindst de pårørende.

Formålet med Veteran Haven er at genopbygge mennesker - haven og naturen er blot "midlet"


Veteran Haven ansætter i deltidsjob og fleksjob, både i haven, men også i haveservice og på eksterne arbejdssteder. Veteran Haven er tillige en trædesten på vejen ud på en anden civil arbejdsplads.


"Veteran Haven får ikke offentlig eller kommunalt tilskud, men konkurrer på lige markedsvilkår med andre virksomheder."


Det er processen der er arbejdsproduktet og ikke selve det at bygge en have. Den proces som det er lykkedes Rene at skabe rammer for, er enestående.


Om Baggrunden for Veteran Haven:

René Pamperin er krigsveteran med dianosen Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD). Han tog i 2013 initiativ til foreningen Veteran Haven.

René fortæller https://www.veteranhaven.dk

Jeg var major i hæren og chef i Helmand i Afganistan.

I et år i træk, var jeg i krig. Jeg var i et konstant højt alarmberedskab og udsat for et vedvarende stressniveau, der sled på krop og sjæl. Jeg har set meget død og ødelæggelse, har oplevet mange grimme ting, og har fået mange ar på sjælen.

Jeg blev slidt op og fik siden hen PTSD.