Klubbens Historie


Historisk tilbageblik på Veteran Motorcyklens Venner


Sådan startede VMV.


Palle Høst Andersen som det meste af sit voksne liv har været involveret i motorcykel sport, undersøgte om der var andre lidelsesfæller i Korsør området, der også havde interesse for klassiske motorcykler.


I 2000 fik han ideen til at lave en lokal veteran motorcykel klub for Korsør og det Vestsjællandske område. Han satte et stykke i den lokale avis og efterlyste personer der interesserede sig for klassiske motorcykler og bad dem om at komme til et stiftende møde på Byskolen i Korsør, så de kunne starte noget op om deres fælles interesse. Der var otte mand der mødte op, de fleste på motorcykel. 

Der blev givet håndslag på at danne en gruppe hvor de begyndt at dyrke deres interesse.


Behovet for et sted at holde møder, fik de til arrangeret til den gamle realskole i Slottensgade hvor de holdt til i tre år sammen med andre foreninger.


I maj 2001 tog Palle initiativ til at arrangere "Motorcykel Træf og Korsørløbet" med start fra det gamle fæstningsanlæg i Korsør. Det blev en stor succes med 67 tilmeldte klassiske veteran motorcykler. Dengang bestod arrangementet hovedsalig af hans familie og gode venner som gav et nap med. Men siden har tingene taget fart og det er en tradition med det årlige Korsørløb.


Siden 2001 har klubben udgivet sit eget medlemsblad, det er med tiden vokset fra nogle få sider til ca. 24 sider.


Klubben havde stitende generalforsamling i november 2004. hvor klubbens vedtægter og en bestyrelse blev valgt. Klubben har mødelokale i Kultur i Korsør, hvor vi afholder klubmøder og afholder de populære foredrags -og filmaftener, hvor vi har muligheder for at være over 100 deltagere.


I sommerhalvåret er der også god tilslutning til klubbens madpakketure og weekend ture til skønne steder i sommerlandet.   


Klubben er en landsdækkende klub med udspring i det Vestsjællandske.


Klubbens medlemstal er vokset fra 170medlemmer  i 2006  til ca. 275 medlemmer i 2023.


Kontingentet er medlemskab kr. 200,- årligt og et husstandsmedlemskab er på kr. 300,- årligt.


Webmaster